Antje van der Werf     Pur-Sang

Exposities verleden

Officiele galeries en musea

Jaar    Exposities                                                         Plaats

1995  Ald faerserf museum                                            Allingawier

1997 Sleeswijkhuis (voorm. Jopie huisman museum)      Workum

1998 Galerie Artisjok                                                    Tjerkwerd

1999 Expo kerkje (ald faerserf museum)                         Allingawier

2002 Galerie de Valk                                                     Harlingen

2002 Galerie de Vuursteen                                            Uden (Noord-Brabant)

2003 Galerie de Valk                                                    Harlingen

2003 Galerie 1901 Sneek

2006 Expo kerkje Ald faers erf route                              Allingawier

2006 Galerie 1901                                                        Sneek

2007 Galerie-atelier Singel 19                                        Koudum

2010 Galerie 1901                                                        Sneek

2012 Galerie van Harinxma                                           Beesterzwaag

2012 Galerie Kesk                                                        Workum

2012 Koch Pottery                                                       Workum

2016  expositie bibliotheek                                        Balk 

2016  expositie  " DELFSAIL "                                    Delfzijl 

2016  expositie  KEIK                                                  Harlingen  ( publieksprijs )

2017 art Makkum  Vigilante                                      Makkum 

2017 KEIK Harlingen                                                  Harlingen 

2019  Expositie Klameare met eigen cursisten     Workum

 2022   Expositie Nederlandse Portretprijs             Amsterdam 

 

Overheidsinstellingen

2002 Provincie Noord-Holland provinciehuis                   Haarlem

2005 Gemeente wymbritseradiel                                    IJlst

 

Diversen ;

 

2022   NEDERLANDSE PORTRETPRIJS  EXPOSITIE IN LOODS 6  AMSTERDAM 

2022   ATELIERROUTE  HARLINGEN   2022              Harlingen 

2019  landelijk atelier weekend                                   landelijk

ATELIERROUTE  HARLINGEN  2019                           Harlingen 

1999 Kunstruimte Heerenveen                                      Heerenveen

2003 Waddenhuis                                                        Harlingen

2006 Expositie theehuis Smuk                                     Workum

2006 Praktijk Willemstraat                                           Sneek

2007 Yeb Hettinga Skoalle                                           Firdgum

2010 Museum Joure                                                    Joure

2011 restaurant Sluizer                                                Amsterdam